Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

Заплановано на рік

121,3 тис. грн.

Виконано за I квартал

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 106,3 0,0 0,00
2 Оплата послуг (крім комунальних) 15,0 0,0 0,00
Всього 121,3 0,0 0,00