Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Заплановано на рік

22,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

20,9 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 8,0 8,0 100,00
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 14,0 12,9 92,14
Всього 22,0 20,9 95,00