Надання дошкільної освіти

Заплановано на рік

702 552,7 тис. грн.

Виконано за I квартал

142 691,2 тис. грн.