Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Заплановано на рік

9 721,5 тис. грн.

Виконано за I квартал

332,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 3 176,0 0,0 0,00 3176000.00 0.00 0
2 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 6 545,5 332,0 5,07 6545537.00 332000.00 5.07
Всього 9 721,5 332,0 3,42