Інші субвенції з місцевого бюджету

Заплановано на рік

5 291,6 тис. грн.

Виконано за I квартал

479,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 5 024,4 479,0 9,53 5024405.00 479000.00 9.53
2 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 267,2 0,0 0,00 267236.00 0.00 0
Всього 5 291,6 479,0 9,05