Інші дотації з місцевого бюджету

Заплановано на рік

207 389,6 тис. грн.

Виконано за I квартал

60 134,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 207 389,6 60 134,1 29,00 207389621.00 60134102.00 29
Всього 207 389,6 60 134,1 29,00