Заплановано на рік

100 408,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

18 245,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Фінансова підтримка театрів 24 757,9 4 581,8 18,51 24757905.00 4581804.29 18.51
2 Забезпечення діяльності бібліотек 29 863,6 6 560,7 21,97 29863601.00 6560730.50 21.97
3 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 4 604,8 971,1 21,09 4604786.00 971071.42 21.09
4 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 34 459,1 6 020,2 17,47 34459094.00 6020228.69 17.47
5 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 6 722,6 112,0 1,67 6722600.00 112020.38 1.67
Всього 100 408,0 18 245,9 18,17