Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Заплановано на рік

10 765,5 тис. грн.

Виконано за I квартал

2 178,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 6 692,5 1 306,8 19,53 6692519.00 1306807.26 19.53
2 Нарахування на оплату праці 1 472,4 283,4 19,25 1472354.00 283433.74 19.25
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 344,5 84,5 24,53 344460.00 84500.00 24.53
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 15,6 2,0 12,82 15643.00 2000.00 12.82
5 Продукти харчування 1 036,2 324,0 31,27 1036191.00 324000.00 31.27
6 Оплата послуг (крім комунальних) 311,5 24,4 7,83 311473.00 24388.52 7.83
7 Видатки на відрядження 6,6 1,7 25,76 6622.00 1680.00 25.76
8 Оплата теплопостачання 717,6 113,3 15,79 717637.00 113345.33 15.79
9 Оплата водопостачання та водовідведення 56,4 5,6 9,93 56419.00 5635.94 9.93
10 Оплата електроенергії 112,1 33,1 29,53 112148.00 33071.90 29.53
Всього 10 765,5 2 178,9 20,24