Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Заплановано на рік

1 114 439,6 тис. грн.

Виконано за I квартал

237 582,7 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 708 498,6 136 941,2 19,33 708498637.00 136941176.96 19.33
2 Нарахування на оплату праці 155 869,7 30 661,2 19,67 155869701.00 30661249.23 19.67
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 8 738,2 2 461,3 28,17 8738173.09 2461281.42 28.17
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 839,7 44,1 5,25 839657.89 44107.79 5.25
5 Продукти харчування 74 726,7 18 767,1 25,11 74726669.04 18767076.51 25.11
6 Оплата послуг (крім комунальних) 18 269,2 1 216,8 6,66 18269175.90 1216765.53 6.66
7 Видатки на відрядження 370,9 71,7 19,33 370877.19 71732.19 19.33
8 Оплата теплопостачання 104 734,5 39 672,4 37,88 104734475.00 39672445.63 37.88
9 Оплата водопостачання та водовідведення 3 297,0 667,9 20,26 3297039.00 667875.78 20.26
10 Оплата електроенергії 15 018,8 5 193,6 34,58 15018816.00 5193622.30 34.58
11 Оплата природного газу 744,3 436,5 58,65 744276.00 436543.15 58.65
12 Оплата інших енергоносіїв 185,3 64,8 34,97 185291.00 64763.60 34.97
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 950,5 112,5 11,84 950535.00 112506.24 11.84
14 Інші виплати населенню 6,1 0,0 0,00 6110.00 0.00 0
15 Інші поточні видатки 50,1 4,9 9,78 50118.00 4857.56 9.78
16 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 7 385,9 487,4 6,60 7385904.64 487392.64 6.6
17 Капітальний ремонт інших об`єктів 14 754,1 779,3 5,28 14754114.67 779336.87 5.28
Всього 1 114 439,6 237 582,7 21,32