Надання дошкільної освіти

Заплановано на рік

702 552,7 тис. грн.

Виконано за I квартал

142 691,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 404 123,2 75 235,1 18,62 404123216.00 75235065.09 18.62
2 Нарахування на оплату праці 88 907,1 16 999,6 19,12 88907107.00 16999646.74 19.12
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 8 086,2 2 094,6 25,90 8086203.37 2094645.15 25.9
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1 000,6 65,2 6,52 1000551.93 65210.23 6.52
5 Продукти харчування 101 009,7 20 841,4 20,63 101009735.42 20841419.81 20.63
6 Оплата послуг (крім комунальних) 15 157,0 1 120,5 7,39 15157010.00 1120545.13 7.39
7 Видатки на відрядження 341,8 38,4 11,23 341767.00 38438.37 11.23
8 Оплата теплопостачання 60 827,8 20 250,1 33,29 60827797.00 20250085.84 33.29
9 Оплата водопостачання та водовідведення 4 035,0 713,7 17,69 4034975.00 713703.04 17.69
10 Оплата електроенергії 16 694,4 4 937,9 29,58 16694399.00 4937859.88 29.58
11 Оплата природного газу 316,6 21,3 6,73 316594.00 21313.56 6.73
12 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 87,7 0,0 0,00 87688.00 0.00 0
13 Інші поточні видатки 58,3 7,6 13,04 58299.00 7628.63 13.04
14 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 998,4 97,2 9,74 998404.15 97220.63 9.74
15 Капітальний ремонт інших об`єктів 908,9 268,5 29,54 908917.00 268463.47 29.54
Всього 702 552,7 142 691,2 20,31