Заплановано на рік

2 224 352,8 тис. грн.

Виконано за I квартал

444 923,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Надання дошкільної освіти 702 552,7 142 691,2 20,31 702552663.87 142691245.57 20.31
2 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями 1 114 439,6 237 582,7 21,32 1114439570.42 237582733.40 21.32
3 Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами 735,5 125,3 17,04 735533.00 125294.99 17.04
4 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 53 914,4 11 402,2 21,15 53914405.93 11402195.99 21.15
5 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 115 838,3 20 069,7 17,33 115838308.62 20069697.99 17.33
6 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними та ін.) 103 490,7 20 382,8 19,70 103490698.00 20382772.16 19.7
7 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 10 892,0 2 153,8 19,77 10891972.00 2153756.79 19.77
8 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 35 024,9 6 789,0 19,38 35024919.52 6788992.16 19.38
9 Інші програми та заходи у сфері освіти 76 699,3 1 547,6 2,02 76699282.09 1547552.13 2.02
10 Надання загальної середньої освіти спеціальними школами-інтернатами для дітей, які потребують корекції розвитку 10 765,5 2 178,9 20,24 10765466.00 2178862.69 20.24
Всього 2 224 352,8 444 923,1 20,00