Інша діяльність у сфері державного управління

Заплановано на рік

2 387,8 тис. грн.

Виконано за I квартал

216,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 837,3 203,9 24,35 837312.00 203854.00 24.35
2 Оплата послуг (крім комунальних) 1 127,6 11,8 1,05 1127642.00 11817.40 1.05
3 Інші поточні видатки 7,9 0,4 5,06 7860.00 371.65 5.06
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 415,0 0,0 0,00 415000.00 0.00 0
Всього 2 387,8 216,0 9,05