Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Заплановано на рік

243,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

60,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,3 0,0 0,00 300.00 0.00 0
2 Інші виплати населенню 1,0 0,0 0,00 1000.00 0.00 0
3 Інші поточні видатки 240,9 60,1 24,95 240900.00 60125.26 24.95
4 Оплата послуг (крім комунальних) 0,8 0,8 100,00 800.00 800.00 100
Всього 243,0 60,9 25,06