Міжбюджетні трансферти (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

2 246 241,2 тис. грн.

Виконано за I квартал

755 427,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2 237 151,4 754 646,2 33,73 2237151376 754646242.23 33.73
2 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 9 089,8 781,1 8,59 9089839 781066.71 8.59
Всього 2 246 241,2 755 427,3 33,63
 Завантажити в Excel