Освіта (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

2 224 352,8 тис. грн.

Виконано за I квартал

444 923,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 1 330 824,4 251 859,4 18,93 1330824350 251859368.7 18.93
2 Нарахування на оплату праці 292 781,4 56 520,8 19,30 292781355 56520766.64 19.3
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 33 093,2 7 127,9 21,54 33093238.6 7127939.34 21.54
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 239,4 167,8 7,49 2239391.75 167811.75 7.49
5 Продукти харчування 189 837,0 41 439,4 21,83 189836968.46 41439397.6 21.83
6 Оплата послуг (крім комунальних) 69 808,3 4 233,6 6,06 69808268.9 4233600.35 6.06
7 Видатки на відрядження 1 049,4 170,3 16,23 1049428.19 170331.73 16.23
8 Оплата теплопостачання 186 565,2 67 157,8 36,00 186565218 67157842.02 36
9 Оплата водопостачання та водовідведення 8 110,8 1 497,8 18,47 8110750 1497839.43 18.47
10 Оплата електроенергії 35 029,4 10 931,0 31,21 35029371 10930991.92 31.21
11 Оплата природного газу 1 652,4 774,9 46,90 1652373 774878.8 46.9
12 Оплата інших енергоносіїв 185,3 64,8 34,97 185291 64763.6 34.97
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 4 747,5 120,1 2,53 4747479 120129.24 2.53
14 Інші виплати населенню 351,9 80,8 22,96 351863 80817.27 22.96
15 Інші поточні видатки 476,1 74,4 15,63 476120 74418.95 15.63
16 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 10 222,8 669,6 6,55 10222849.79 669639.27 6.55
17 Капітальний ремонт інших об`єктів 57 378,5 2 032,6 3,54 57378503.76 2032567.26 3.54
Всього 2 224 352,8 444 923,1 20,00
 Завантажити в Excel