Державне управління (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

185 715,9 тис. грн.

Виконано за I квартал

38 187,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 108 382,1 25 252,2 23,30 108382057 25252223.26 23.3
2 Нарахування на оплату праці 23 835,1 5 609,4 23,53 23835090 5609422.38 23.53
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4 055,3 589,1 14,53 4055314 589133.65 14.53
4 Оплата послуг (крім комунальних) 32 131,2 4 917,9 15,31 32131203 4917858.32 15.31
5 Видатки на відрядження 449,8 79,2 17,61 449810 79217.76 17.61
6 Оплата теплопостачання 3 274,7 1 365,5 41,70 3274722 1365481.04 41.7
7 Оплата водопостачання та водовідведення 122,5 12,8 10,45 122525 12826.12 10.45
8 Оплата електроенергії 1 123,2 229,8 20,46 1123219 229817.44 20.46
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 123,0 2,9 2,36 123010 2900 2.36
10 Інші виплати населенню 1,0 0,0 0,00 1000 0 0
11 Інші поточні видатки 418,7 118,2 28,23 418749 118214.21 28.23
12 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 8 603,5 10,2 0,12 8603500 10245 0.12
13 Капітальний ремонт інших об`єктів 3 195,7 0,0 0,00 3195695 0 0
Всього 185 715,9 38 187,3 20,56
 Завантажити в Excel