Витрати бюджету на 2018 рік

Заплановано на рік

7 377 841,9 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 850 969,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Заробітна плата 1 535 158,7 294 572,7 19,19 1535158689 294572669.94 19.19
2 Нарахування на оплату праці 337 742,5 66 030,6 19,55 337742515 66030611.61 19.55
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 44 668,3 9 290,2 20,80 44668253.6 9290160.2 20.8
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 692,8 234,1 8,69 2692770.75 234076.33 8.69
5 Продукти харчування 194 093,9 42 422,1 21,86 194093852.46 42422052.26 21.86
6 Оплата послуг (крім комунальних) 479 590,7 60 785,9 12,67 479590744.9 60785886.08 12.67
7 Видатки на відрядження 3 294,4 612,6 18,60 3294434.19 612582.28 18.6
8 Оплата теплопостачання 207 143,7 74 097,8 35,77 207143713 74097847.39 35.77
9 Оплата водопостачання та водовідведення 10 375,1 1 777,2 17,13 10375143 1777231.87 17.13
10 Оплата електроенергії 80 196,2 25 807,3 32,18 80196186 25807274.24 32.18
11 Оплата природного газу 3 627,5 1 645,5 45,36 3627528 1645495.09 45.36
12 Оплата інших енергоносіїв 287,4 64,8 22,55 287376 64763.6 22.55
13 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 8 821,2 0,0 0,00 8821210 0 0
14 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 834 691,5 202 920,6 24,31 834691476.91 202920626.73 24.31
15 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 460 874,7 136 773,6 29,68 460874676 136773553.9 29.68
16 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2 237 151,4 754 646,2 33,73 2237151376 754646242.23 33.73
17 Інші виплати населенню 336 355,3 123 871,0 36,83 336355279 123871006.63 36.83
18 Інші поточні видатки 5 534,0 1 464,5 26,46 5533966.9 1464525.02 26.46
19 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 24 210,3 1 434,2 5,92 24210305.9 1434176.82 5.92
20 Капітальне будівництво (придбання) житла 165,0 0,0 0,00 165000 0 0
21 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 78 236,3 5 871,9 7,51 78236275.81 5871854.39 7.51
22 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень.) 66 476,7 1 590,6 2,39 66476708.05 1590573.21 2.39
23 Капітальний ремонт інших об`єктів 119 611,9 3 963,8 3,31 119611878.82 3963784.06 3.31
24 Реконструкція житлового фонду (приміщень) 100,0 0,0 0,00 100000 0 0
25 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 49 037,6 3 274,7 6,68 49037587.67 3274687.43 6.68
26 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 246 302,9 36 312,7 14,74 246302907.1 36312663.29 14.74
27 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 9 089,8 781,1 8,59 9089839 781066.71 8.59
28 Капітальні трансферти населенню 607,5 0,0 0,00 607500 0 0
29 Надання інших внутрішніх кредитів 785,1 746,8 95,12 785100 746800 95.12
30 Повернення інших внутрішніх кредитів -80,4 -22,7 28,23 -80400 -22700 28.23
31 Нерозподілені видатки 1 000,0 0,0 0,00 1000000 0 0
Всього 7 377 841,9 1 850 969,5 25,09
 Завантажити в Excel