Витрати бюджету на 2018 рік

Заплановано на рік

7 377 841,9 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 850 969,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 185 715,9 38 187,3 20,56 185715894.00 38187339.18 20.56
2 Освіта 2 224 352,8 444 923,1 20,00 2224352819.45 444923103.87 20
3 Охорона здоров'я 909 406,4 209 014,4 22,98 909406449.91 209014420.02 22.98
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 483 487,2 144 791,2 29,95 483487248.69 144791203.71 29.95
5 Культура і мистецтво 100 408,0 18 245,9 18,17 100407986.00 18245855.28 18.17
6 Фізична культура і спорт 83 388,8 14 526,2 17,42 83388810.01 14526238.84 17.42
7 Житлово-комунальне господарство 253 972,6 73 309,4 28,87 253972585.38 73309366.33 28.87
8 Економічна діяльність 785 831,6 145 950,9 18,57 785831610.62 145950863.72 18.57
9 Інша діяльність 104 332,6 5 869,7 5,63 104332574.00 5869711.42 5.63
10 Міжбюджетні трансферти 2 246 241,2 755 427,3 33,63 2246241215.00 755427308.94 33.63
11 Кредитування 704,7 724,1 102,75 704700.00 724100.00 102.75
Всього 7 377 841,9 1 850 969,5 25,09