Будівництво освітніх установ та закладів

Заплановано на рік

16 781,4 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 074,8 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів за обʼєктами 6 344,7 638,2 10,06
2 Реконструкція та реставрація інших об`єктів за обʼєктами 10 436,6 436,6 4,18
Всього 16 781,4 1 074,8 6,40