Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Заплановано на рік

286,4 тис. грн.

Виконано за I квартал

41,7 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 137,8 25,4 18,43
2 Оплата послуг (крім комунальних) 85,4 7,4 8,67
3 Видатки на відрядження 0,7 0,0 0,00
4 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3,5 2,9 82,86
5 Інші поточні видатки 58,9 6,1 10,36
Всього 286,4 41,7 14,56