Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Заплановано на рік

59 205,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

11 545,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 1 773,3 400,8 22,60
2 Нарахування на оплату праці 390,1 90,4 23,17
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 428,1 1 916,1 55,89
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 39,5 5,8 14,68
5 Продукти харчування 30 842,8 7 755,5 25,15
6 Оплата послуг (крім комунальних) 510,7 98,0 19,19
7 Видатки на відрядження 11,9 6,9 57,98
8 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 18,4 0,0 0,00
9 Інші поточні видатки 50,1 4,9 9,78
10 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 7 385,9 487,4 6,60
11 Капітальний ремонт інших об`єктів 14 754,1 779,3 5,28
Всього 59 205,0 11 545,0 19,50