Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Заплановано на рік

286,4 тис. грн.

Виконано за I квартал

41,7 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 137,8 25,4 18,43 137847.52 25369.50 18.43
2 Оплата послуг (крім комунальних) 85,4 7,4 8,67 85383.00 7362.12 8.67
3 Видатки на відрядження 0,7 0,0 0,00 747.00 0.00 0
4 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3,5 2,9 82,86 3535.00 2924.00 82.86
5 Інші поточні видатки 58,9 6,1 10,36 58879.00 6065.29 10.36
Всього 286,4 41,7 14,56