Освіта (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

156 986,3 тис. грн.

Виконано за I квартал

23 898,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 4 692,3 842,5 17,95 4692291 842476.04 17.95
2 Нарахування на оплату праці 1 032,3 196,5 19,04 1032304 196510.42 19.04
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 419,6 3 793,2 59,09 6419563.6 3793200.9 59.09
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 92,3 56,1 60,78 92291.75 56141.75 60.78
5 Продукти харчування 73 259,5 15 728,5 21,47 73259490.46 15728506.04 21.47
6 Оплата послуг (крім комунальних) 1 780,8 275,8 15,49 1780751.9 275751.27 15.49
7 Видатки на відрядження 165,0 39,5 23,94 165033.19 39516.05 23.94
8 Оплата теплопостачання 1 194,6 128,4 10,75 1194566 128383.1 10.75
9 Оплата водопостачання та водовідведення 69,5 12,9 18,56 69475 12936.17 18.56
10 Оплата електроенергії 147,3 43,0 29,19 147281 43038.01 29.19
11 Оплата природного газу 0,0 0,0 0,00 0 0 0
12 Оплата інших енергоносіїв 0,0 0,0 0,00 0 0 0
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 61,7 5,4 8,75 61738 5423 8.75
14 Інші виплати населенню 0,0 0,0 0,00 0 0 0
15 Інші поточні видатки 470,1 74,4 15,83 470145 74418.95 15.83
16 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 10 222,8 669,6 6,55 10222849.79 669639.27 6.55
17 Капітальний ремонт інших об`єктів 57 378,5 2 032,6 3,54 57378503.76 2032567.26 3.54
Всього 156 986,3 23 898,5 15,22
 Завантажити в Excel