Державне управління (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

12 423,9 тис. грн.

Виконано за I квартал

68,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 398,2 46,2 11,60 398202 46194.08 11.6
2 Нарахування на оплату праці 78,6 8,0 10,18 78642 7998.43 10.18
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 132,1 0,0 0,00 132099 0 0
4 Оплата послуг (крім комунальних) 13,0 3,5 26,92 12959 3545 26.92
5 Видатки на відрядження 0,0 0,0 0,00 0 0 0
6 Оплата теплопостачання 0,0 0,0 0,00 0 0 0
7 Оплата водопостачання та водовідведення 0,0 0,0 0,00 0 0 0
8 Оплата електроенергії 0,0 0,0 0,00 0 0 0
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,0 0,0 0,00 0 0 0
10 Інші виплати населенню 0,0 0,0 0,00 0 0 0
11 Інші поточні видатки 2,8 0,1 3,57 2800 139.9 3.57
12 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 8 603,5 10,2 0,12 8603500 10245 0.12
13 Капітальний ремонт інших об`єктів 3 195,7 0,0 0,00 3195695 0 0
Всього 12 423,9 68,1 0,55
 Завантажити в Excel