Інша діяльність у сфері державного управління

Заплановано на рік

1 495,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

14,9 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 398,3 10,5 2,64
2 Оплата послуг (крім комунальних) 1 096,7 4,4 0,40
Всього 1 495,0 14,9 1,00