Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

Заплановано на рік

506,1 тис. грн.

Виконано за I квартал

98,2 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 80,6 54,5 67,62
2 Оплата послуг (крім комунальних) 90,4 0,0 0,00
3 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 335,1 43,7 13,04
Всього 506,1 98,2 19,40