Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Заплановано на рік

34 738,5 тис. грн.

Виконано за I квартал

6 747,3 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 26 255,9 4 905,2 18,68
2 Нарахування на оплату праці 5 776,3 1 089,9 18,87
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 513,2 211,4 41,19
4 Оплата послуг (крім комунальних) 627,8 54,4 8,67
5 Видатки на відрядження 55,3 11,8 21,34
6 Оплата теплопостачання 1 117,3 375,2 33,58
7 Оплата водопостачання та водовідведення 29,7 4,2 14,14
8 Оплата електроенергії 350,7 93,0 26,52
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 12,3 2,2 17,89
Всього 34 738,5 6 747,3 19,42