Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Заплановано на рік

1 055 234,6 тис. грн.

Виконано за I квартал

226 037,7 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 706 725,3 136 540,4 19,32
2 Нарахування на оплату праці 155 479,6 30 570,8 19,66
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 5 310,0 545,2 10,27
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 800,1 38,3 4,79
5 Продукти харчування 43 883,8 11 011,6 25,09
6 Оплата послуг (крім комунальних) 17 758,5 1 118,8 6,30
7 Видатки на відрядження 359,0 64,8 18,05
8 Оплата теплопостачання 104 734,5 39 672,4 37,88
9 Оплата водопостачання та водовідведення 3 297,0 667,9 20,26
10 Оплата електроенергії 15 018,8 5 193,6 34,58
11 Оплата природного газу 744,3 436,5 58,65
12 Оплата інших енергоносіїв 185,3 64,8 34,97
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 932,1 112,5 12,07
14 Інші виплати населенню 6,1 0,0 0,00
Всього 1 055 234,6 226 037,7 21,42