Надання дошкільної освіти

Заплановано на рік

657 308,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

132 730,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 404 123,2 75 235,1 18,62
2 Нарахування на оплату праці 88 907,1 16 999,6 19,12
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 426,5 499,5 7,77
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 986,4 51,0 5,17
5 Продукти харчування 59 460,8 12 874,6 21,65
6 Оплата послуг (крім комунальних) 15 100,9 1 108,7 7,34
7 Видатки на відрядження 341,8 38,4 11,23
8 Оплата теплопостачання 60 827,8 20 250,1 33,29
9 Оплата водопостачання та водовідведення 4 035,0 713,7 17,69
10 Оплата електроенергії 16 694,4 4 937,9 29,58
11 Оплата природного газу 316,6 21,3 6,73
12 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 87,7 0,0 0,00
Всього 657 308,0 132 730,0 20,19