Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Заплановано на рік

0,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

0,0 тис. грн.