Економічна діяльність

Заплановано на рік

515 287,6 тис. грн.

Виконано за I квартал

106 112,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Здійснення заходів із землеустрою 660,3 0,0 0,00 660260.00 0.00 0
2 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 700,0 0,0 0,00 700000.00 0.00 0
3 Інші заходи у сфері автотранспорту 6 992,5 3 829,2 54,76 6992500.00 3829200.00 54.76
4 Інші заходи у сфері електротранспорту 218 037,2 60 378,0 27,69 218037200.00 60377989.35 27.69
5 Утримання та розвиток місцевих аеропортів 7 750,0 2 998,5 38,69 7750000.00 2998535.87 38.69
6 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 238 394,3 32 178,1 13,50 238394344.00 32178117.20 13.5
7 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 1 135,8 140,8 12,40 1135803.00 140752.85 12.4
8 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 506,1 98,2 19,40 506144.00 98181.00 19.4
9 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності 926,8 3,4 0,37 926822.00 3394.79 0.37
10 Заходи з енергозбереження 16 007,0 0,0 0,00 16007000.00 0.00 0
11 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 469,4 383,4 81,68 469419.00 383416.00 81.68
12 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 23 708,2 6 102,4 25,74 23708157.00 6102417.65 25.74
Всього 515 287,6 106 112,0 20,59