Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

Заплановано на рік

47,1 тис. грн.

Виконано за I квартал

44,8 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 47,1 44,8 95,12 47102.00 44805.00 95.12
Всього 47,1 44,8 95,12