Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Заплановано на рік

4 002,1 тис. грн.

Виконано за рік

2 941,6 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3 928,1 2 877,0 73,24 3928149.00 2876975.85 73.24
2 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 74,0 64,6 87,30 74000.00 64600.00 87.3
Всього 4 002,1 2 941,6 73,50