Заплановано на рік

26 694,4 тис. грн.

Виконано за рік

26 368,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 17 673,9 17 673,9 100,00 17673920.00 17673919.95 100
2 Нарахування на оплату праці 3 949,5 3 949,4 100,00 3949513.00 3949449.82 100
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 875,5 873,3 99,75 875484.60 873330.98 99.75
4 Оплата послуг (крім комунальних) 1 063,3 1 059,1 99,61 1063299.00 1059075.26 99.61
5 Видатки на відрядження 17,3 15,2 87,86 17308.35 15171.56 87.86
6 Оплата теплопостачання 2 082,9 1 809,8 86,89 2082876.00 1809836.53 86.89
7 Оплата водопостачання та водовідведення 29,0 24,9 85,86 29020.00 24928.74 85.86
8 Оплата електроенергії 166,7 127,2 76,30 166682.00 127186.37 76.3
9 Оплата природного газу 9,1 9,1 100,00 9098.00 9092.30 100
10 Оплата інших енергоносіїв 97,7 97,7 100,00 97686.00 97686.00 100
11 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1,2 0,7 58,33 1220.00 700.00 58.33
12 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 704,0 703,7 99,96 703966.41 703735.37 99.96
13 Капітальний ремонт інших об`єктів 24,3 23,9 98,35 24300.00 23905.20 98.35
Всього 26 694,4 26 368,0 98,78