Інші видатки (Висвітлення діяльності комітету у засобах масової інформації)

Заплановано на рік

24,0 тис. грн.

Виконано за рік

24,0 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 24,0 24,0 100,00 24000.00 23999.98 100
Всього 24,0 24,0 100,00