Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

Заплановано на рік

35,8 тис. грн.

Виконано за рік

29,9 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 35,8 29,9 83,52 35761.00 29934.00 83.52
Всього 35,8 29,9 83,52