Заходи державної політики з питань сім'ї

Заплановано на рік

103,5 тис. грн.

Виконано за рік

103,5 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 99,5 99,5 100,00 99500.00 99500.00 100
2 Оплата послуг (крім комунальних) 4,0 4,0 100,00 4000.00 4000.00 100
Всього 103,5 103,5 100,00