Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

Заплановано на рік

3 967,4 тис. грн.

Виконано за рік

591,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 190,0 91,6 48,21 190000.00 91563.46 48.21
2 Оплата послуг (крім комунальних) 1 085,0 416,9 38,42 1085000.00 416909.65 38.42
3 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2 376,0 0,0 0,00 2376000.00 0.00 0
4 Інші поточні видатки 184,0 75,0 40,76 184000.00 74957.99 40.76
5 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 24,3 8,1 33,33 24318.00 8105.20 33.33
6 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень.) 100,0 0,0 0,00 100000.00 0.00 0
7 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 8,1 0,0 0,00 8106.00 0.00 0
Всього 3 967,4 591,5 14,91