Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

Заплановано на рік

21 897,2 тис. грн.

Виконано за рік

5 538,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 21 342,9 5 477,5 25,66 21342900.00 5477457.52 25.66
2 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 554,3 61,1 11,02 554300.00 61051.20 11.02
Всього 21 897,2 5 538,5 25,29