Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Заплановано на рік

38 265,1 тис. грн.

Виконано за рік

27 648,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 25 210,1 23 281,4 92,35 25210100.00 23281391.46 92.35
2 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 12 555,0 3 871,7 30,84 12555000.00 3871735.98 30.84
3 Капітальний ремонт інших об`єктів 500,0 495,4 99,08 500000.00 495360.00 99.08
Всього 38 265,1 27 648,5 72,26