Видатки, не віднесені до основних груп

Заплановано на рік

1 046 497,1 тис. грн.

Виконано за рік

1 015 182,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Резервний фонд 5 889,0 0,0 0,00 5889000.00 0.00 0
2 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконстру 35,8 29,9 83,52 35761.00 29934.00 83.52
3 Реверсна дотація 195 007,0 195 007,0 100,00 195007000.00 195007000.00 100
4 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитин 702 820,1 690 506,4 98,25 702820100.00 690506363.51 98.25
5 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 23 033,8 22 622,1 98,21 23033760.00 22622075.26 98.21
6 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених б 8 853,5 8 670,3 97,93 8853487.00 8670288.03 97.93
7 Інші видатки 17 804,1 7 797,9 43,80 17804098.48 7797917.04 43.8
8 Інші додаткові дотації 85 043,4 85 043,4 100,00 85043398.00 85043398.00 100
9 Інші субвенції 8 010,5 5 505,3 68,73 8010453.78 5505269.86 68.73
Всього 1 046 497,1 1 015 182,2 97,01