Інші заходи у сфері автомобільного транспорту

Заплановано на рік

4 992,5 тис. грн.

Виконано за рік

4 624,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 10,0 0,0 0,00 10000.00 0.00 0
2 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 4 982,5 4 624,9 92,82 4982500.00 4624939.00 92.82
Всього 4 992,5 4 624,9 92,64