Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Заплановано на рік

269 260,0 тис. грн.

Виконано за рік

240 163,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 266 000,0 239 434,8 90,01 266000000.00 239434780.80 90.01
2 Капітальний ремонт інших об`єктів 3 000,0 728,8 24,29 3000000.00 728759.66 24.29
3 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 260,0 0,0 0,00 260000.00 0.00 0
Всього 269 260,0 240 163,5 89,19