Заплановано на рік

53 931,1 тис. грн.

Виконано за рік

14 581,4 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 52 879,4 14 329,3 27,10 52879433.00 14329345.54 27.1
2 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 1 051,7 252,0 23,96 1051660.00 252031.30 23.96
Всього 53 931,1 14 581,4 27,04