Благоустрій міст, сіл, селищ

Заплановано на рік

118 071,4 тис. грн.

Виконано за рік

105 919,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 644,4 465,0 72,16 644411.84 464985.84 72.16
2 Оплата послуг (крім комунальних) 58 763,9 55 097,5 93,76 58763862.81 55097500.58 93.76
3 Оплата водопостачання та водовідведення 44,4 44,4 100,00 44410.00 44406.14 100
4 Оплата електроенергії 36 882,1 36 733,7 99,60 36882105.32 36733733.67 99.6
5 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 252,6 1 465,9 65,08 2252560.00 1465866.33 65.08
6 Інші поточні видатки 20,0 0,0 0,00 20000.00 0.00 0
7 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2 425,0 1 987,4 81,95 2424960.66 1987432.66 81.95
8 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 61,9 61,9 100,00 61850.00 61850.00 100
9 Капітальний ремонт інших об`єктів 16 977,3 10 063,7 59,28 16977250.00 10063744.79 59.28
Всього 118 071,4 105 919,5 89,71