Забезпечення функціонування теплових мереж

Заплановано на рік

77 000,0 тис. грн.

Виконано за рік

76 995,7 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 74 000,0 73 999,7 100,00 74000000.00 73999683.60 100
2 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3 000,0 2 996,0 99,87 3000000.00 2996020.00 99.87
Всього 77 000,0 76 995,7 99,99