Фізична культура і спорт

Заплановано на рік

58 659,7 тис. грн.

Виконано за рік

46 462,3 тис. грн.