Заплановано на рік

36 120,2 тис. грн.

Виконано за рік

35 236,4 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 21 091,0 21 090,8 100,00 21090958.00 21090826.47 100
2 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 15 029,3 14 145,5 94,12 15029279.00 14145526.63 94.12
Всього 36 120,2 35 236,4 97,55