Соціальний захист та соціальне забезпечення

Заплановано на рік

1 254 430,2 тис. грн.

Виконано за рік

1 252 101,7 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соці 66 208,4 66 208,4 100,00 66208390.06 66208390.06 100
2 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної 7 751,3 7 751,3 100,00 7751323.56 7751323.56 100
3 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунст 6 707,1 6 707,1 100,00 6707080.96 6707080.96 100
4 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 6 228,8 6 228,8 100,00 6228813.00 6228813.00 100
5 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 997 957,6 997 957,6 100,00 997957579.05 997957561.96 100
6 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціально 191,7 191,7 100,00 191651.24 191651.24 100
7 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної 1,1 1,1 100,00 1112.00 1112.00 100
8 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунст 15,3 15,3 100,00 15309.54 15309.54 100
9 Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 64,4 64,4 100,00 64431.40 64431.40 100
10 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газ 1 782,8 1 782,8 100,00 1782795.82 1782795.82 100
11 Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соц 5,5 3,7 67,27 5477.00 3659.13 67.27
12 Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час оп 4,9 4,8 97,96 4920.00 4755.90 97.96
13 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 2 098,5 1 980,0 94,35 2098473.00 1980043.93 94.35
14 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 35,7 17,0 47,62 35700.00 16985.91 47.62
15 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 2 692,7 2 692,7 100,00 2692737.00 2692736.66 100
16 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян 2 981,8 2 941,4 98,65 2981821.00 2941372.60 98.65
17 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах 12 777,4 12 526,6 98,04 12777412.45 12526642.18 98.04
18 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 348,8 329,7 94,52 348800.00 329730.64 94.52
19 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 6 520,2 6 285,6 96,40 6520175.00 6285582.60 96.4
20 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 20,0 20,0 100,00 20000.00 20000.00 100
21 Заходи державної політики з питань сім'ї 103,5 103,5 100,00 103500.00 103500.00 100
22 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" 79,3 79,3 100,00 79300.00 79300.00 100
23 Інші заходи та заклади молодіжної політики 49,5 49,4 99,80 49500.00 49356.00 99.8
24 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, 87,3 83,6 95,76 87297.00 83581.20 95.76
25 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали 77 242,5 76 480,1 99,01 77242500.00 76480094.18 99.01
26 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 1 502,7 1 502,7 100,00 1502677.00 1502676.84 100
27 Інші установи та заклади 11 084,4 10 420,9 94,01 11084397.17 10420903.34 94.01
28 Інші видатки на соціальний захист населення 49 568,0 49 353,3 99,57 49568013.09 49353300.85 99.57
29 Інші видатки 319,0 319,0 100,00 319000.00 319000.00 100
Всього 1 254 430,2 1 252 101,7 99,81