Культура і мистецтво (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

188 827,9 тис. грн.

Виконано за рік

185 920,4 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 95 770,3 95 702,5 99,93 95770282 95702499.57 99.93
2 Нарахування на оплату праці 21 167,2 21 139,4 99,87 21167237.27 21139385.58 99.87
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 687,2 3 453,9 93,67 3687233.85 3453910.29 93.67
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2,4 2,4 100,00 2400 2400 100
5 Оплата послуг (крім комунальних) 5 127,8 4 935,3 96,25 5127822.83 4935331.08 96.25
6 Видатки на відрядження 154,6 131,4 84,99 154585.86 131406.49 84.99
7 Оплата теплопостачання 8 117,4 7 585,0 93,44 8117424.25 7585022.6 93.44
8 Оплата водопостачання та водовідведення 114,7 100,8 87,88 114678 100824.65 87.88
9 Оплата електроенергії 745,4 607,9 81,55 745441 607867.36 81.55
10 Оплата природного газу 9,1 9,1 100,00 9098 9092.3 100
11 Оплата інших енергоносіїв 97,7 97,7 100,00 97686 97686 100
12 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 195,9 176,7 90,20 195913 176712.07 90.2
13 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 21 091,0 21 090,8 100,00 21090958 21090826.47 100
14 Інші поточні видатки 219,8 217,3 98,86 219755 217323.78 98.86
15 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3 308,1 3 114,2 94,14 3308146.63 3114195.62 94.14
16 Капітальний ремонт інших об`єктів 13 989,9 13 410,4 95,86 13989933.6 13410417.92 95.86
17 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 15 029,3 14 145,5 94,12 15029279 14145526.63 94.12
Всього 188 827,9 185 920,4 98,46
 Завантажити в Excel